Ідентифікатор послуги
01369
Строк
1 день (робочі)
Повна назва
Комплексна електронна публічна послуга “єМалятко”
Інформація про послугу
Батьки новонароджених за допомогою комплексної послуги єМалятко можуть зареєструвати дитину онлайн, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Заклад охорони здоров’я, в якому народилася дитина
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до місця народження дитини або місця реєстрації батьків
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3jCjTtH.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява встановленої форми (заповнюється на порталі Дія самостійно або адміністратором в присутності заявника)
Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом
Оригінал паспорта або е-паспорт у мобільному застосунку Дія (якщо заява подається одним із батьків, знадобляться паспортні дані іншого). Одинокі матері надають лише свій паспорт
Оригінал медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) або судового рішення про встановлення факту народження дитини в електронній формі
Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) обох батьків (за наявності)
Інформація зі свідоцтва про шлюб (місце та дата реєстрації, орган, що зареєстрував шлюб)
Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) одному з батьків - для замовлення послуги з присвоєння УНЗР дитині
Нотаріально засвідчені довіреність і заява матері та батька дитини про визнання батьківства (якщо заява подається одним із батьків, які не перебувають у шлюбі)
Нотаріально засвідчені довіреність і письмова згода про присвоєння прізвища дитині (якщо заява подається одним із батьків, які перебувають у шлюбі та мають різні прізвища)
Нотаріально засвідчена письмова згода другого з батьків (якщо заява подається одним із батьків, які зареєстровані за різними адресами) - для замовлення послуги з реєстрації місця проживання
Розрахунковий рахунок заявника у форматі IBAN, на який будуть зараховані кошти - для замовлення послуги з призначення допомоги при народженні
Розрахунковий рахунок спеціального рахунку ПриватБанку "Пакунок малюка" заявника у форматі IBAN, на який будуть зараховані кошти - для замовлення послуги з надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
Умови і випадки надання

єМалятко є першою в Україні адміністративною комплексною послугою, яка дозволяє батькам новонародженої дитини за однією заявою отримати державні послуги потрібні для новонародженої дитини.


Серед них базовими (обов’язковими) послугами комплексу єМалятко є:

● державна реєстрація народження. Ви отримаєте свідоцтво про народження дитини;

● визначення походження дитини. У свідоцтві про народження буде вказана інформація про батьків малюка.


Додатково заявники можуть обрати такі послуги:

● призначення допомоги при народженні дитини. Розмір допомоги при народженні складає 41280 грн. Одноразова виплата здійснюється у сумі 10320 грн., а решта виплачується щомісячно по 860 грн. протягом 36 місяців;

● реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Податковий номер дитини буде внесено до свідоцтва про народження;

● призначення допомоги багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину в сім'ї батьки отримують по 1 700 грн щомісячно до досягнення нею 6 років;

● реєстрація місця проживання дитини. Батьки повинні зареєструвати місце проживання дитини протягом трьох місяців з дня її народження. Дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них);

● присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер буде внесено до свідоцтва про народження;

● визначення належності дитини до громадянства України;

● внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (у випадку отримання послуги на основі медичного висновку про народження);

● надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Послугу можуть оформити лише ті батьки, які обрали гроші грошову компенсацію замість пакунка малюка в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення.


Комплексна послуга єМалятко надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг.


Батьки мають змогу безкоштовно подати заяву офлайн у пологовому будинку, де народилася дитина, у ЦНАП або у відділі ДРАЦС, за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків (точки доступу, де можна отримати послугу: https://bit.ly/eMalyatko) або заповнити електронну заяву на порталі електронних послуг Дія за посиланням: https://bit.ly/3jCjTtH.


Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через центр надання адміністративних послуг – у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

Рішення про присвоєння РНОКПП та УНЗР ухвалюється не пізніше наступного робочого дня, а номери записуються до свідоцтва.

Виплата допомоги при народженні відбувається протягом місяця з дати подачі заяви до 8 та 25 числа кожного місяця.


Отримати послугу неможливо, якщо:

у вашої дитини вже є свідоцтво про народження;

дитина народилася поза лікувальним закладом;

дитина народилася поза межами України;

один із батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьком і матір'ю було укладено в іншій країні;

у пологовому будинку вам видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о) (у разі подання електронної заяви на порталі електронних послуг Дія).

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про народження дитини
Внесення інформації до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Внесення інформації до Єдиного демографічного реєстру з присвоєнням УНЗР
Внесення інформації до Реєстру пацієнтів
Повідомлення про призначення допомоги при народженні дитини, або письмова відмова
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Послуга є безкоштовною. За реєстрацію місця проживання дитини справляється адміністративний збір у розмірі 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заява подана недієздатною особою або особою, яка не має необхідних для цього повноважень
Надання заявником помилкових або недостовірних відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Один із батьків дитини є іноземцем, але має офіційний дозвіл на проживання в Україні. Чи може він отримати послугу єМалятко?
Ні, заявниками єМалятко можуть бути лише громадяни України.
Хто може отримати послугу єМалятко?
Заяву єМалятко можуть подати: батьки, які перебувають у шлюбі; батьки, які не перебувають у шлюбі; одинокі мами.
Чи можна отримати послугу, якщо народилася двійня?
Так. Потрібно сформувати дві окремі заяви на кожну дитину.
Які послуги надаються через єМалятко?
Базовою (обов’язковою) послугою комплексу єМалятко є державна реєстрація народження та визначення походження дитини. Отримати інші послуги окремо від цих технічно неможливо. Додатково можна обрати такі послуги: реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (присвоєння дитині номеру платника податків); внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису (УНЗР) в ньому; визначення належності новонародженої дитини до громадянства України; призначення допомоги при народженні дитини; призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях; реєстрація місця проживання новонародженої дитини; внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.
Протягом якого терміну можна отримати послугу єМалятко?
Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 144 Сімейного кодексу України). Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення). Отримати послугу єМалятко можуть лише батьки, які не порушили термін.
Послуга єМалятко є обов’язковою для замовлення?
Ні, послуга надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них. Ви можете зареєструвати народження та отримати свідоцтво у традиційний спосіб у відділі ДРАЦС.
Які строки отримання послуги?
Свідоцтво про народження виготовляється не пізніше наступного дня після замовлення послуги. Присвоєння РНОКПП та УНЗР, а також реєстрація місця проживання відбуваються не пізніше наступного робочого дня. Виплата допомоги при народженні відбувається протягом місяця-півтора з дати подачі заяви до 8 та 25 числа кожного місяця.
Чи можете подати заяву єМалятко онлайн опікун дитини?
Ні. Наразі подати заяву можуть виключно батьки дитини або один із них.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс Цивільний кодекс України стаття 49 Кодекс Сімейний кодекс України розділ ІІІ Закон України "Про реєстрацію актів цивільного стану" стаття 13 Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" стаття 1 Закон України "Про охорону дитинства" стаття 7 Постанова КМУ від 11.08.2023 №853 Деякі питання надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко” Постанова КМУ від 22.08.2007 №1064 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" Постанова КМУ від 18.10.2017 №784 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації" Постанова КМУ від 10.07.2019 №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" додаток Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" Наказ ЦОВВ від 09.01.2023 №3 Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги"