Ідентифікатор послуги
02186
Строк
1 година
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Формування сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби
Інформація про послугу
COVID-сертифікат - це цифровий документ, який містить інформацію про вакцинацію та підтверджує той факт, що його власник не є носієм коронавірусної хвороби. Внутрішній сертифікат необхідний, щоб відвідувати різні масові заходи в межах України, тоді як з міжнародним сертифікатом можлива поїздка за кордон. Власники смартфонів, які пройшли повний курс вакцинації, наразі можуть згенерувати необхідний йому COVID-сертифікат у мобільному додатку Дія. Також сформувати міжнародний Covid19-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом можливо і на порталі Дія.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Через Єдиний державний вебпортал електронних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/covid19-sertifikat-pro-vakcinaciyu.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Запит на надання з центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я відомостей, необхідних для формування COVID-сертифіката, підписаний запитувачем
Умови і випадки надання

Формування внутрішніх та міжнародних COVID-сертифікатів здійснюється за запитом запитувача.


Підставами для формування COVID-сертифікатів є наявність внесеної до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я в установленому порядку інформації про: 

- вакцинацію від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;

- тестування на COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит;

- факт одужання від COVID-19 особи, щодо якої сформовано запит.


Для формування COVID-сертифікатів використовуються дані, що містяться в центральній базі даних, відібрані та сформовані на запит запитувача за умови надання в запиті однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних запитувача або особи, законним представником якої він є, уповноваженій установі.


Запит на надання з центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я відомостей, необхідних для формування COVID-сертифіката, повинен містити дані, достатні для однозначної ідентифікації особи запитувача та особи, щодо якої здійснюється запит.


На запит повинен бути накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".


Кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор та формується QR-код.


До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою;

2) дата народження власника;

3) унікальний номер сертифіката;

4) кінцева дата строку дії сертифіката.


До відомостей, що містяться у сформованому міжнародному сертифікаті, належать:

1) прізвище, ім’я власника українською мовою та латинськими літерами;

2) дата народження власника;

3) інформація про хворобу;

4) дані щодо:

вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації);

негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження);

одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного результату тестування на COVID-19);

5) унікальний номер сертифіката;

6) строк дії сертифіката;

7) держава, що видала сертифікат;

8) інформація про уповноважену установу.


Цифровий міжнародний COVID-19-сертифікат про вакцинацію з QR-кодом можна сгенерувати через портал Дія https://diia.gov.ua/services/covid19-sertifikat-pro-vakcinaciyuа або за допомогою мобільного додатку Дія. Сертифікат генерується автоматично, якщо в Електронній системі охорони здоров'я наявні дані про два щепленя.


COVID-сертифікат про одужання доступний у застосунку Дія на 15-й день з моменту, як лікар внесе діагноз COVID-19 та правильні дані в медичний реєстр (ЕСОЗ). Без фіксації в реєстрі сертифікат не підтягнеться. Сертифікат потрібно згенерувати самостійно.


Результат та способи отримання результату
Сформований внутрішній COVID-сертифікат України
Сформований міжнародний COVID-сертифікат України
Повідомлення про відмову у формуванні COVID-сертифіката
Цифровий COVID-сертифікат про одужання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://diia.gov.ua/services/covid19-sertifikat-pro-vakcinaciyu.

Строк та вартість надання послуги

Формується після подання запиту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 година

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Запитувач надіслав запит щодо особи, стосовно якої в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я не зазначена інформація про запитувача як про законного представника особи
Запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних уповноваженій установі
Відсутні персональні та/або медичні дані, необхідні для формування COVID-сертифіката
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які відомості зазначаються у COVID-сертифікаті?
До відомостей, що містяться у сформованому міжнародному сертифікаті, належать: 1) прізвище, ім’я власника українською мовою та латинськими літерами; 2) дата народження власника; 3) інформація про хворобу; 4) дані щодо: вакцинації від COVID-19 (інформація про вакцину, кількість доз вакцини відповідно до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, порядковий номер отриманої дози вакцини та дата введення останньої дози, країна вакцинації); негативного результату тестування на COVID-19 (інформація про тест, дата і час забору зразка біологічного матеріалу та отримання результату дослідження, інформація про суб’єкта господарювання, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та провів дослідження); одужання особи від COVID-19 (дата першого позитивного результату тестування на COVID-19); 5) унікальний номер сертифіката; 6) строк дії сертифіката; 7) держава, що видала сертифікат; 8) інформація про уповноважену установу. 12. До відомостей, що містяться у сформованому внутрішньому сертифікаті, належать: 1) прізвище, ім’я власника українською мовою; 2) дата народження власника; 3) унікальний номер сертифіката; 4) кінцева дата строку дії сертифіката.
Які строки дії COVID-сертифіката?
Терміни актуальності сертифікатів прописані відповідно до міжнародних вимог — з моменту генерації COVID-сертифікат залишатиметься дійсним протягом 180 днів.