Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків

Ідентифікатор послуги
00488
Строк
до 60 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції
Інформація про послугу
Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої флори та фауни, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, видає Держрибагентство. Рішення про видачу таких дозволів та сертифікатів приймають на підставі заяви після розгляду документів та проведення необхідних експертиз.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
Документи, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування (залежно від способу набуття зразка у власність або володіння та користування)
Документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт таких зразків та наявності у нього належних умов для їх утримання (у разі експорту особливо цінних живих зразків, як правило, видів, включених до додатка I Конвенції, або видів, які чутливі до умов транспортування та зміни умов утримання)
Позитивний висновок відповідного наукового органу України з питань виконання Конвенції (у разі існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори або сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків)
Копія дозволу на експорт зразка в Україну або сертифіката на реекспорт, що видані Адміністративним органом країни, звідки зразок експортується в Україну або компетентним органом країни, якщо країни не є стороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) (для отримання сертифіката на реекспорт зразка)
Документ, що підтверджує згоду імпортера на отримання зразка (у разі коли заявник після повернення невикористаного дозволу або сертифіката, строк дії якого закінчився, подає заяву про видачу йому такого самого дозволу або сертифіката на новий строк)
Умови і випадки надання

Для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, необхідно звернутись до Державного агентства рибного господарства України із заявою, форма якої встановлена наказом Мінприроди від 29.02.2012 р. № 107, та іншими необхідними документами. 

Заява подається за встановленою формою: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/12/f381142n18.doc


Документами, що підтверджують походження зразка та законність набуття його у власність або володіння та користування (залежно від способу набуття зразка у власність або володіння та користування) є: витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин, племінних номерів та власних кличок тварин (у разі наявності), із зазначенням дати і місця розведення; відомості про батьківські особини до другого покоління (у разі, коли зразок належить до виду, який включено до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES); засвідчені в установленому порядку копії цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування; копія дозволу Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду, включеного до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) .


У разі подання документів уповноваженим представником заявника додатково подається примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 


Строк дії дозволу на імпорт чи експорт зразків або сертифіката на реекспорт, інтродукцію з моря зразків чи сертифіката на пересувну виставку  обчислюється з дня його видачі та становить для осетрових риб та виробленої з них продукції - не більше ніж до кінця поточного року.

Результат та способи отримання результату
Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції.
Відмова у видачі дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Строк розгляду поданих документів продовжується на тридцять календарних днів (у разі необхідності підготовки висновку наукового органу щодо існування потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі його зразками
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
60 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Порушенням вимог Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 953.
Документи подано особою, яка не має на це повноважень
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи існує можлиість оформлення та отримання дозволів/сертифікатів CITES в електронній формі?
Ні, дозволи/сертифікати CITES не можуть надаватись в електронній формі, оскільки міжнародним договором встановлено формат видачі даних дозвільних документів саме у паперовому виді. Стаття VI Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - CITES) містить вимоги щодо оформлення дозволів/сертифікатів CITES. При цьому положення CITES не передбачають можливості використання електронних дозволів. Необхідність присутності встановлених статтею VI CITES деяких обов’язкових елементів на дозволах/сертифікатах CITES (наявність підпису та печатки Адміністративного органу, існування оригіналу i копій), а також використання виданих документів (оригінал після використання передасться до Адміністративного органу країни призначені для погашення i зберігання (п. 6 статті VI CITES) розрахована на використання паперових дозволів.Резолюція 12.3 «Дозволи та сертифікати›, прийнята Конференцією Сторін CITES i яка деталізує вимоги до окремих типів дозвільних документів CITES, також не містить розділу, присвяченого електронним дозволам/сертифікатам.Відповідно до усталеної міжнародної практики та згідно з вимогами CITES всі зовнішньоторговельні операції з об’єктами CITES, включаючи транзитне перевезення та реекспорт, мають здійснюватись лише за умови наявності паперових супровідних документів (дозволів/сертифікатів CITES), які видаються виключно відповідними адміністративними органами CITES.Звертаємо особливу увагу, на те, що вимоги до форми дозволу/сертифікату CITES уніфіковані для всіх країн — членів CITES та існує єдиний міжнародний порядок ïx видачі та реєстрації, визначений Конвенцією CITES. Дозвіл/сертифікат CITES є супровідним документом, якій видається для супроводження вантажу при зовнішньоторговельних операціях (саме у паперовому виді).У разі відсутності відповідного дозволу/сертифікату зразки CITES можуть бути затримані чи конфісковані митними органами інших країн, через митні пункти яких вони перевозяться.
Які є особливості оформлення дозволів/сертифікатів CITES та термін ïx дії?
Для кожної партії зразків оформлюється окремий дозвіл aбo окремий сертифікат. В один дозвіл aбo сертифікат не може бути внесено більше трьох різних видів зразків. Внесення виправлень у дозвіл та сертифікати i застосування ïx після закінчення терміну використання не допускається. Строк дії дозволу на імпорт чи експорт, aбo сертифіката на реекспорт, інтродукцію з моря зразків осетрових видів риб та виробленої з них продукції обчислюється з дня його видачі та становить на експорт та реекспорт - не більше 6 місяців, на імпорт - не більше 12 місяців. невикористаний дозвіл або сертифікат підлягає поверненню заявником до адміністративного органу, який його видав не пізніше 30 днів з дати закінчення строку його дії з поясненням причин його невикористання. У разі потреби замість повернутого невикористаного дозволу або сертифіката заявнику видається новий дозвіл або сертифікат на підставі відповідної заяви. У разі коли заявник після повернення невикористаного дозволу або сертифіката, строк дії якого закінчився, подає заяву про видачу йому такого самого дозволу або сертифіката на новий строк, до зазначеної заяви ним додається документ, що підтверджує згоду імпортера на отримання зразка, на експорт або реекспорт якого видається відповідний дозвіл або сертифікат.
Чому даний дозвільний документ визначено як дозвіл/сертифікат i в яких випадках видається дозвіл, а в яких сертифікат?
Дане визначення прийнято CITES. У залежності від умов та мети використання зразків дозволи/сертифікати CITES застосовуються як дозвіл, aбo як сертифікат, а саме: дозвіл видається на експорт та імпорт зразків, які занесені до додатка I, а також на експорт зразків, занесених до додатків II i III Конвенції, (імпорт в Україну зразків, занесених до додатків II i III Конвенції, здійснюється за дозволом, який видається адміністративним органом Конвенції країни- експортера); сертифікат видається з метою реекспорту, підтвердження походження зразків, для преконвенційних зразків та інтродукції зразків з моря.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 1 - ст. 11 Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" ст. 23, ст. 24 Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" по тексту Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ст. 1 Постанова КМУ від 25.07.2007 №953 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції" п. 1 - п. 17 Постанова КМУ від 13.12.2000 №1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" п. 1 - п. 7 Наказ ЦОВВ від 29.02.2012 №107 "Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання" п. 1