Допомога особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів

Ідентифікатор послуги
01452
Строк
120 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна допомога особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб
Інформація про послугу
Особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за рахунок та в межах коштів, передбачених програмою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
+380443551456
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмове звернення
Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України особи, позбавленої особистої свободи, та заявника
Документи, що підтверджують факт або обставини позбавлення особи особистої свободи (рішення суду, протокол затримання підозрюваного, довідка про звільнення особи з місця позбавлення волі тощо)
Інші документи та/або інформація, які заявник вважає за потрібне додати до звернення (договір про надання правової допомоги, інформація, що підтверджує громадську, політичну або професійну діяльність особи (інформація із ЗМІ, соціальних мереж, фото, посилання на інтернет-сторінки тощо)
Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, позбавленої особистої свободи, та заявника
Копії документів, що підтверджують родинні зв’язки заявника та особи, позбавленої особистої свободи
Довідка з банку про відкриття рахунку
Умови і випадки надання

У разі коли особа, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю такої особи, член сім’ї, близький родич або законний представник такої особи позбавлені можливості звернутися за отриманням та отримати особисто бюджетні кошти, за письмовою заявою такої особи, написаною в присутності його адвоката або консула, що підтверджується підписом такого адвоката або консула, бюджетні кошти можуть перераховуватися на відкритий у банківській установі особовий рахунок іншої визначеної в заяві особи.

Результат та способи отримання результату
Надання державної допомоги (бюджетних коштів) у розмірі 100 тис. грн.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Засідання Комісії скликаються головою Комісії у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
120 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Набуття законної сили обвинувальним вироком суду України стосовно особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або позбавленої особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з її громадською, політичною або професійною діяльністю, у зв'язку із вчиненням нею злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, в тому числі втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Неподання/подання не в повному обсязі документів, відомостей або подання їх неналежною особою
Скаргу може подавати: оскаржувач
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто може бути заявником?
Заявником може бути член сім’ї, близький родич або законний представник особи, яку позбавлено особистої свободи
Чи можуть заявниками бути інші представники особи, позбавленої особистої свободи?
Так, у разі коли в особи, яка позбавлена особистої свободи, член сім’ї, близький родич або законний представник позбавлені можливості звернутися за отриманням та отримати особисто бюджетні кошти, за письмовою заявою особи, яка позбавлена особистої свободи, написаною в присутності його адвоката або консула, що підтверджується підписом такого адвоката або консула, бюджетні кошти можуть перераховуватися на відкритий у банківській установі особовий рахунок іншої визначеної в заяві особи. У разі, якщо заявником є представник, який діє за довіреністю- необхідно подати також копію такої довіреності.
Як часто можливо отримувати грошову допомогу?
Рішення про надання грошової допомоги може прийматися міжвідомчою комісією щороку протягом позбавлення особи особистої свободи (у разі повторного звернення зазначеної особи, члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, а також за умови встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою у поточному році).
Кто приймає рішення про надання грошової допомоги?
Рішення про надання грошової допомоги приймається міжвідомчою комісією з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, яка утворюється при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Яким чином виплачується грошова допомога?
Грошова допомога виплачується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на підставі рішення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, прийнятого за звернення особи, позбавленої особистої свободи або за зверненням члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, шляхом перерахування бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Постанова КМУ від 18.04.2018 №328 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка" Абзац перший пункту 7 Наказ ЦОВВ від 17.07.2020 №57 "Про утворення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист" Абзац перший пункту 3 Розділу IV