Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам під час карантину

Ідентифікатор послуги
01708
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Інформація про послугу
Застраховані особи, які є найманими працівниками юридичних осіб або ФОП, діяльність яких проводиться в регіонах з "червоною" зоною та яка тимчасово зупинена внаслідок карантину, мають право на отримання 8000 грн одноразової допомоги від держави. Така виплата здійснюється на підставі заяви, поданої в електронній формі через портал Дія або застосунок Дія. Якщо регіон, де проводиться діяльність було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, — подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Пенсійний фонд України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://cutt.ly/1vm4Bnl.
Хто може звернутися: фізична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, сформована в електронній формі через портал Дія або застосунок Дія
Умови і випадки надання

Допомога застрахованим особам надається одноразово у сумі 8000 грн із Державного бюджету України. Також можна додатково отримати виплату за рахунок коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення такої допомоги та її розмір приймають органи місцевого самоврядування.


Хто може звернутися:


Наймані працівники юридичних осіб або ФОП, якщо:


- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

- ваша організація нарахувала за вас ЄСВ за всі місяці попереднього кварталу;

- середня заробітна плата за попередній квартал не перевищує 30 тисяч грн на місяць;

- не працюють за сумісництвом.


ФОП, якщо:


- основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, що мають право на допомогу;

- на останній день попереднього місяця провадить діяльність понад 3 місяці;

- сплатив ЄСВ не менш ніж за 6 місяців протягом 2020 року;

- провадив діяльність станом на останній день попереднього місяця;

- не є найманим працівником одночасно.


Надання допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяви, поданої нею в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” або застосунок Дія.


Подати заяву можна протягом 30 днів з дня введення “червоної” зони в регіоні, де людина провадить діяльність. Якщо цей регіон було віднесено до “червоної” зони протягом лютого-березня 2021 року, — подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.


У заяві про надання допомоги застрахованим особам необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

адреса реєстрації місця проживання заявника;

номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN;

підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;

надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.


Виплата матеріальної допомоги застрахованій особі здійснюється уповноваженим банком на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи. Якщо правильно заповнені всі дані та людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом, - виплата надійде на особистий гривневий рахунок у термін від 7 днів після подання заяви.

Результат та способи отримання результату
Отримання допомоги в розмірі 8000 гривень
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто приймає рішення про призначення матеріальної допомоги?
Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі Дія після перевірки вказаних даних. Мінцифри передає списки отримувачів Пенсійному фонду України. Якщо всі дані заповнено правильно — допомога надійде на вказаний рахунок у термін від 7 днів після подання заяви.
Чи можуть ФОПи, які є пенсіонерами і не сплачують ЄСВ, отримати одноразову матеріальну допомогу?
Якщо людина отримує пенсію, є ФОПом та основний КВЕД чи КВЕД організації, у якій вона працює, належать до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів та регіон, де вона здійснює діяльність потрапив до “червоної” зони протягом останніх 30 днів, можна отримати допомогу.
Хто із ФОП не має права на отримання допомоги?
ФОП, які є застрахованими особами: - державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, становить менше трьох місяців; - які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за шість місяців; - основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності; - які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно; - підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, припинена.
Хто із найманих працівників не має права на отримання допомоги?
Допомога найманим працівникам - застрахованим особам не надається: - які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за усі місяці відповідного кварталу, а саме: четвертого кварталу 2020 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у лютому – квітні 2021 року; першого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у травні – липні 2021 року; другого кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у серпні – жовтні 2021 року; третього кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у листопаді – грудні 2021 року; - які працюють у суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності; - які працюють у суб'єкта господарювання за сумісництвом; - середня заробітна плата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує поданню звернення.
Якщо Пенсійним фондом приймається рішення про повернення застрахованою особою, яка отримала допомогу, надмірно сплачених коштів, через скільки можна отримати таке рішення?
Рішення надсилається застрахованим особам шляхом його розміщення на електронній персональній сторінці користувача послуг на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє застрахованій особі про розміщення рішення шляхом надіслання їй смс-повідомлення. Протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення застрахована особа зобов’язана сплатити зазначену у ньому суму.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" ст. 1 Постанова КМУ від 07.04.2021 №328 "Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Постанова КМУ від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2