Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

Ідентифікатор послуги
01796
Строк
15 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції
Інформація про послугу
Щоб отримати свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, потрібно мати необхідну кваліфікацію та здати успішно кваліфікаційний іспит. Кандидат, який має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає комісії з підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту, персональний склад, якої затверджує Мінекономіки, необхідні документи та заяву.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на складання кваліфікаційного іспиту інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції
Копія документа про вищу освіту
Копія документа, що підтверджує стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості
Копія документа, що підтверджує навчання (підготовку) з питань органічного виробництва, обігу, маркування органічної продукції та сертифікації в цій сфері
Умови і випадки надання

Для отримання свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції кандидат повинен відповідати таким вимогам:

- мати, як мінімум, перший (бакалаврський) рівень аграрної освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості не менше трьох років; а також спеціальні знання у сфері органічного виробництва;

- мати перший (бакалаврський) рівень освіти, досвід роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової чи переробної промисловості не менше п’яти років та спеціальні знання у сфері органічного виробництва.


Спеціальні знання інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва підтверджуються шляхом складання кваліфікаційного іспиту.


 Інспектором з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції не може бути фізична особа, яка перебуває на державній службі, у трудових та/або цивільно-правових відносинах з операторами та/або з органами виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.


Кандидати, які набрали загальну суму балів, що становить 60 і більше відсотків максимальної суми балів, яку може бути виставлено за надані відповіді, вважаються такими, що успішно склали кваліфікаційний іспит.


Кандидату, який успішно склав кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.


Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції голова Комісії видає не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту та є безстроковим. Інспектори з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції
Рішення про відмову у допуску кандидата до складання кваліфікаційного іспиту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Видається з дати проведення кваліфікаційного іспиту
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення у поданій заяві кандидата недостовірної інформації
Наявність хоча б одного обмеження та/або заборони, пов’язаних із рішенням суду про обмеження дієздатності чи визнання особи недієздатною та/або умовами, встановленими частиною третьою статті 30 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Неподання або подання неналежним чином оформлених документів
Відсутність у кандидата першого (бакалаврського) рівня аграрної освіти та стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості менше ніж три роки
Відсутність у кандидата першого (бакалаврського) рівня освіти та стаж роботи в аграрній сфері та/або сфері харчової (переробної) промисловості менше ніж п’ять років
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який термін видачі свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції?
Свідоцтво інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції видається не пізніше 15 робочих днів з дати проведення кваліфікаційного іспиту та є безстроковим.