Реєстрація, перереєстрація вітчизняних транспортних засобів /реєстрація авто/реєстрація автомобіля (машини)

Ідентифікатор послуги
00892
Строк
до 1 дня
Повна назва
Реєстрація нових колісних транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або їх перереєстрація з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у зв’язку з встановленням газобалонного обладнання або у зв’язку із зміною анкетних даних власника
Інформація про послугу
Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД здійснюються у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, центрах надання адміністративних послуг у результаті чого заявник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерних знаків або облікову картку та номерні знаки для разових поїздок.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)
Довідка за формою, визначеною Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку транспортного засобу на військовий облік або зняття з такого обліку (для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (крім транспортних засобів, власниками яких є громадяни)
Документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу)
Документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху
Документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)
Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу
Паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Умови і випадки надання

Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС (https://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts-pidrozdiliv) або через центри надання адміністративних послуг. Державна реєстрація нових транспортних засобів може проводитися сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, здійснюють продаж таких транспортних засобів та уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір. 


Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально.


Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.


Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, дохід платника податку від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5 % суми оподаткування.


Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом Як виняток із положень дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.


Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 % суми оподаткування.


Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою 18% суми оподаткування.


Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної, ринкової вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).


Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.


Згідно з Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» у 2021 році встановлено такі ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових автомобілів:

- якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 374 550 грн. –3%;

- якщо вартість транспортного засобу більше ніж 374 550 грн або дорівнює 658 300 грн. – 4%;

- якщо вартість транспортного засобу більше ніж 658 300 грн. – 5%.


Згідно з розділом ХХ «Перехідних положень Податкового кодексу України» тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір, ставка якого становить 1,5% від об’єкта оподаткування, що сплачується у разі отримання доходу від реалізації транспортного засобу».

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків, номерних знаків для разових поїздок
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
152,00 UAH
Строк надання
1 день (робочі)
Вартість бланкової продукції
Адміністративний збір
219,00 UAH
Строк надання
1 день (робочі)
Видача номерного знака
Адміністративний збір
178,20 UAH
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів
Невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах
В результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який порядок перереєстрації транспортного засобу?
Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі: отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування; зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб; місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів; зміни кольору; переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери. При перереєстрації транспортних засобів у разі зміни їх власників зняття з обліку таких транспортних засобів не проводиться. До сервісного центру МВС подаються оформлені в установленому порядку документи, що: підтверджують правомірність придбання транспортного засобу; заява; свідоцтво про реєстрацію; паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) покупця та продавця або: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. реєстраційні картки платника податку покупця та продавця; платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію; у разі оформлення договору купівлі-продажу в ТСЦ, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об’єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди. Необхідність надання оціночної або середньоринкової вартісті та оподаткування виникає лише у випадку продажу/обміну протягом звітного (календарного) року більш ніж одного легкового автомобіля та/або мотоциклу, та/або мопеду).
Як відбувається перша реєстрація ТЗ?
Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р. № 1388, пункт 10, перша державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України з метою вільного обігу, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до сервісного центру МВС. При цьому, перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1371 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (до 29.12.2009 р.), може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність придбання. Відповідність конструкції таких мопедів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України може бути підтверджена актом перевірки технічного стану транспортного засобу.
Як відбувається сертифікація транспортних засобів?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин на обладнання», сертифікат відповідності видається: — виробником або його уповноваженим представником — резидентом України на кожний транспортний засіб, тип якого відповідає вимогам єдиних технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу; — уповноваженими органами або визначеними Міністерством інфраструктури України органами із сертифікації, акредитованими відповідно до законодавства, на кожний новий транспортний засіб, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуванні. Форми сертифікатів типу та сертифікатів відповідності затверджені додатками 6 та 9 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 р. № 521, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.09.2012 р. за № 1586/21898. Посилання на перелік органів із сертифікації розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
Зняття з обліку транспортного засобу7
Зняти з обліку транспортний засіб можна у випадках: вивезення транспортного засобу за кордон (на постійне проживання, при продажу нерезиденту тощо); за рішенням суду; у зв’язку зі скасуванням реєстрації; у зв’язку з вибракуванням; у зв’язку зі зміною органу реєстрації. Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них: заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ); паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально посвідчена довіреність); реєстраційний номер облікової картки платника податків; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; рішення суду. Транспортний засіб підлягає обов’язковому огляду в сервісному центрі МВС. Під час зняття з обліку транспортних засобів номерні знаки здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та реєстраційна карта.
Порядок сертифікації та подальшої реєстрації транспортних засобів7
Перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання. Тому, проведення першої реєстрації колісних транспортних засобів сервісними центрами МВС повинно здійснюватися на підставі сертифікатів відповідності, виданих органами сертифікації згідно з ПКМУ від 09.06.2011 № 738 та наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521 або виробником чи його уповноваженим представником на підставі сертифікату типу транспортного засобу. Перелік органів із сертифікації: 1) https://mtu.gov.ua/content/perelik-priznachenih-tehnichnih-sluzhb-vid-ukraini-za-pravilami-eek-oon.html 2) http://mtu.gov.ua/content/perelik-priznachenih-organiv-iz-sertifikacii-kolisnih-transportnih-zasobiv.html.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" Статті 2, 3 Закон України "Про дорожній рух" Стаття 34 Постанова КМУ від 11.11.2009 №1200 "Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери" Пункти 3, 12, 16, 17, 33, 34, 55 Постанова КМУ від 28.12.2000 №1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок" Пункт 11 Постанова КМУ від 07.09.1998 №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" Пункти 7, 8, 10-15, 28, 31, 33-37, 40, 42, 45 Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Пункти 14, 39, 39-1 - 39-3

Пов'язані послуги