Пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу

Ідентифікатор послуги
00157
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб
Інформація про послугу
Пільга на придбання палива, у тому числі рідкого та скрапленого газу призначається на календарний рік. Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім’ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо та балонний газ для приготування їжі.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява (письмова) про призначення пільг
Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі
Умови і випадки надання

Для призначення пільг з придбання  палива і скрапленого газу особи звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі. 


Для окремих категорій пільговиків пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. При цьому пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не надаються, якщо: 

- заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 

- для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія.


Особам, які проживають у будинках без центрального опалення і мають статуси:

учасника бойових дій - 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100%;

членів сімей загиблих - 50%.


Пільги надаються на придбання: скраплений газ; дрова; вугілля; вугільні брикети; паливо пічне побутове; гас освітлювальний; торф паливний кусковий; торф’яні брикети.

Пільги надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього.


На одне домогосподарство видається 1 тонна твердого палива на рік та 1 балон скрапленого газу/рік.


Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого палива для осіб, які мають право на пільги.

Результат та способи отримання результату
Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу
Відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія
Заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк надання послуги?
Строк надання адміністративної послуги становить 10 днів.
Який перелік підстав для відмови у наданні послуги?
Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу не надаються, якщо: заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; для опалення будинку використовується природний газ або електрична енергія.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" стаття 6 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 12 Закон України "Про захист рослин" стаття 20 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" стаття 9 Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 20 Закон України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" стаття 6 Закон України "Про музеї та музейну справу" стаття 28 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" стаття 30 Закон України "Про культуру" Стаття 29 Закон України "Про охорону дитинства" стаття 13 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Стаття 77 Закон України "Про освіту" стаття 57 Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" стаття 6.1